آرشیو یادداشت
در بخشی از این یادداشت آمده است: از دولتی که بازار مفسدین خارجی را بر نخبه های کشوری ترجیح می دهد، انتظاری نباید داشته باشیم.‼️ دولتی که به داخل کشور اعتماد ندارد، چطور می خواهد به توان ملی و نیروهای داخلی تکیه کند؟؟؟
در بخشی از این یادداشت آمده است: نگاه این افراد به مقوله توریسم نه بر اساس معرفی فرهنگ است بلکه به چشم صنعت توریسم که یک نگاه لیبرال است به این مقوله نگاه می کنند، صنعت گردشگری یا نچرال توریسم که در مدل توسعه ای برخی کشورها مانند ترکیه و تایلند اجرا می شود و بقول آقای تبادار باعث انتقال پول و گردشگر می شود.
معنای انقلابی گری برای مسئول یعنی اینکه خود را در معرض نقد، آن هم در فضای عمومی دانشجویی قرار دهد نه زیبایی دانشگاه را در فضای نقادانه بداند و از طرفی همایش روز دانشجو را مهندسی کند یا جلسه را در اتاق های مجلل برگزار کند.
در بخشی از این یادداشت آمده است: ۷۰ سال از تحمیل اسراییل به قلب غرب آسیا می‌گذرد اما این رژیم نتوانسته کمترین ریشه‌ای در منطقه بدواند چون بنیاد اسراییل مانند کف روی آب بر باطل است.
در بخشی از این یادداشت آمده است: من از تک‌تک دانشجویان و ملت ایران عاجزانه خواهش می‌کنم که در حمایت از دانشجویان دانشکده صنعت نفت اهواز در چهارچوب قانون و حق آزادی بیان و حق مطالبه گری خواستار جواب از دولت و وزارت نفت باشیم
در بخشی از این یادداشت آمده است: در اثر خواب ماندن مؤذن، یک امت دچار ضرر و زیان می‌شوند منظور از نماز امت، سطح آگاهی مردم است اگر مردم به‌موقع آگاه نشوند و دیر اقدام کنند دچار زیان می‌شوند، اگر دانشجویان به‌موقع آگاهی نداشته باشند باید تاوان بدهند و اگر خود تاوان ندهند فرزندانشان حتماً تاوان می‌دهند...
در بخشی از این بیانیه آمده است: آمریکا و اسرائیل باید بداند که ما هم منتظر ساختن بقیع وهم نماز جماعت در بیت المقدس هستیم و این وحدت مسلمانان است که این امر را امکان می سازد و قدس نشانه وحدت مسلمین است.
در بخشی از این یادداشت آمده است: متأسفانه در سیستان و بلوچستان شاهد بودیم که باتوجه به اینکه دانشجویان خواستار صحبت کردن تمامی تشکلات دانشجویی در حضور رئیس جمهور بودند، اما خواسته ی آنها تحقق که نیافت هیچ..! بلکه با روند و سخنرانان از پیش تعیین شده برگزار شد.
در بخشی از این یادداشت آمده است: با توجه به اینکه متاسفانه دانشگاه فعلی ما دانشگاهی وارداتی و غیر بومی است و ساختار، محتوا و اساتید آن ریل گذاری جامعه ما را به سمت تمدن مادی غرب انجام می دهند، به نظر می رسد رسالت دانشجویان انقلابی در این زمینه پررنگ تر است.
در بخشی از این یادداشت آمده است: در این شرایط مهمترین اولویت و دغدغه اصلی، کمک رسانی به آسیب دیدگان و تسهیل و تسریع در این امر است اما در این میان عده ای قلیل و اندک، در نهایت رذالت، تنها به یک کار مشغول هستند، غارتگری از عواطف مردم و ماهیگیری سیاسی برای تأمین منافع شخصی و قبیله ای و اصلا هم به روی مبارک خود نمی آورند که دراین شرایط اولویت مدیریت بحران است نه کار های خاله زنک بازی!!!
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... > >|