چهارشنبه 15 آذر 1402

تشکیلات و امور دانشگاه‌ها

قنبری 1402/08/02

احسان قنبری نژاد مدیر تشکیلات و امور دانشگاه های ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

احسان قنبری نژاد به‌عنوان مدیر تشکیلات و امور دانشگاه های ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.

انتصاب مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قرآنی شیراز

علی‌رضا صدیقی اردکانی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قرآنی شیراز شد
1402/07/18

دانشجویان بسیجی دانشکده پیراپزشکی داراب به عنوان پایگاه بسیج شایسته

بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی داراب به عنوان پایگاه بسیج شایسته کشور انتخاب شد.
1402/06/26