چهارشنبه 15 آذر 1402

خواهران

مشق نور 1402/08/26

راهیان نور یک فناوری است که جهت رسیدن به هدف تعالی نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و منظم است

نظم و اتحاد خدام، یک اردوی راهیان نور منسجم را در بر دارد که این نظم و اتحاد مدتی پیش از اجرای راهیان نور شکل گیری می‌شود .

مشق نور به سبک دختران تشکیلاتی

دبیر قرارگاه نور خواهران ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس،از برگزاری نشست طرح تداوم مشق نور ویژه خدام و راویان شهدا جهت اعزام به راهیان نور ١۴٠٢ خبر داد .
1402/08/20

ناهید صابر مدیر خواهران ناحیه بسیج دانشجویی فارس شد

ناهید صابر به‌عنوان مدیر خواهران ناحیه بسیج دانشجویی فارس معرفی شد.
1402/08/02

خواهران انقلابی میدان دار دانشگاه ها

خواهران انقلابی در دانشگاه ها، میدان دار باشند و از جایگاه زن انقلابی و مسلمان دفاع کنند.
1402/06/01